BAŞARI ÖYKÜLERİ : FORTİS

FORTIS

Bir haftada bir marka nasıl yaratılır?

Brief 


Dışbank'ın  Fortis, dönüşüm sürecinde hızlı marka farkındalığı yaratacak doğru konumlandırmayı yapmak ve bıı değişimden herkesin acilen haber olmasını sağlamak genel amaçtı.
Eldeki mevcut araştırmalar ve bankanın özel olarak yaptırdığı araştırma, Türk halkının yabancı bankaları ''soğuk'' ve ''mesafeli'' bulduğunu, şüpheyle yaklaştığını hatta zaman zaman tepki duyduğunu gösteriyordu. 
Bu nedenle, Fortis'in Türkiye'de hızla kabul görmesi ve geniş kitleler tarafından kolayca tanınması için marka değerlerinin toplumun değerleriyle örtüşrnesi gerekiyordu. 
Bir başka sorun da Fortis adının benimsenmesiyte ilgili dilsel, anlam. ve sessel kaygılardı

Strateji 


"Aklı Avrupalı, Kalbi Türk" 


Strateji. mevcut pazarlama sorununu çözecek bu tanımlamanın üzerinde yükseldi. 
Fortis adına bu stratejiyi uygulariren bankanın gelişkin hizmetlerine ve "tüm kişilerin beşikten mezara kadar olan süreç. bütün finansal sorunlannı çözrne. yetenegine vıırgu yapmak yeterli olamayabilirdi. Türk halkının aklına olduğu kadar kalbine ve şu meşhur duygusallığına da seslenmek gerekiyordu... 

Kreatif Çözümleme 


• Belirlenen strateji uyanınca Dışbank'tan Fortis, doğru değişim sürecine giren bankanın ihtiyacı olan tüm Kurumsal Kimlik çalışrnalannı hazırladık
Dönüşüm sürecinin tüm ATL, ve BTL, uygulamalarını tek elden ajans çatısı altında gerçekleştirdik 
• 3 ayda içinde bankanın tüm basılı mateiyallerini yeniden ürettik. Bunların tasanmlannı yaptığımız gibi, uygulamalarını da denetledik 

Kreatif Çözümleme 


• "360 Derece Iletişim" için gerekli gördüğümüz tüm yaratıcı önerileri sundu, bunlardan büyük bölümünü gerçekleştirdik 
Fortis'in tüm dünyada mavi renkte kullandığı logosunun kırmıza çevrilrnesini de hep birlikte benimsedik

• Bankanın "Beşikten Mezara Yaşam Bankacalığı'' vizyonu ve sistematigini, pazara yeni giriş yapmakla olduğumuz gerçeğiyle birleştirerek, lansman sloganımızı belirledik; 


ARTIK HAYATINIZIN BANKASI FORTIS OLACAK! 

Kreatif Çözümleme 


Devam kampanyalarımızda sloganımızı revize attık ve son nokta, koyduk:

 
ARTIK, HAYATINIZDA FORTİS VAR! 


Kreatif Çözümleme 


Hizmet verdiğimiz 36 ay boyunca her yerde, duygu yüklü bestesiyle kitlelere ulaşan, hızla benimsenen reklam cıngılımızı kullandık. 
Filmlerimizin tonuna göre, müziğin enstrümanlanni değiştirdik
Cıngılımız markanın sound logosunu zihinlere yerleştirme ve bankayı yerlileştirme konusunda önemli bir rol oynadı. 
Lansmanımız, ülkede tüm yeniliklerin ilk kez denendiği İzmir görüntüleriyle başladı. 
Ve bu kampanya sonraki aylarda ve yıllarda 8 farklı yerli/yabancı markaya fikirsel ilham verdi! Taklitleri,asılını yaşattı!

Medya Kullanımı 


Dışbank'tan Fortis, danüşüm sürecinde, reklam sektöründe nadiren yaşanan yaratıcı, cesur ve radikal bir medya kullanımına gidildi. Lansrnanda yoğun bombardıman stratejisi uygulandı. 
Tüketicinin karşısına bilinen tüm mecralarda aynı anda, aynı yoğunlukta çıkıldı. Medya kullanımının tek cümlelik çarpıcı bir açılımı vardı; ''On gün içinde,Fortis'i körler görecek,sağırlar duyacak.''
Bu hedefe ilk haftanın sonunda varılmıştı bile... 
Hem de sanılanın aksine, birçok bankanın iletişim bütçesinin altındaki bir bütçeyle... 
Fortis örneği, doğru strateji ve konumlama üzerinde yükselen, kitlelerin hem aklına hem kalbine ulaşan, bir iletişim, cesur ve radikal medya kullanımıyla birleşince neler başarabildiğini göstermiştir
 

Sonuçlar 


Kampanya sonrası banka tarafından yaptırılan post testlerde şu sonuçlar ortaya çıktı: 
• Fortis tüm sektörler içinde reklamı hatırlanan 3. marka 
Fortis banka sektoründe akla gelen ilk marka 
• Kampanyadan sonra Fortisle çalışma, düşünenlerin oranında % 58 artış 
Kampanyadan sonra Fortis hakkında pozitif algı oranında % 53 artış 
Ve 2006 Marketingist Büyük Ödülü... 
 

 

;